Aktualności          Liceum nr 1          SP/Gim nr 1          SP Jedyneczka          Rok Tożsamości          Kompleks sportowy          KontaktSekretariaty


Liceum

Sekretariat czynny codziennie od godz. 8.00 do 15.00
tel/fax (58) 682 36 10
sekretariat@zso1.pl
Sekretarka LO - Marzena Chrzanowska, zatrudniona od dnia 24.08.1999r.
Gimnazjum

Sekretariat czynny codziennie od godz. 8.00 do 15.00
tel/fax (58) 682 32 13
gim1@zso1.pl
Sekretarka gimnazjum - specjalista do spraw szkolnych Bożena Gałka zatrudniona od 1.09.1989r.